W ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria proponuje zarówno stałą współpracę w ramach kompleksowej obsługi prawnej, jak i pomoc w pojedynczych sprawach zleconych przez Klienta.

Obsługa prawna firm obejmuje w szczególności:
• doradztwo prawne
• tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów
• reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji
• reprezentowanie przez organami władzy samorządowej i publicznej
• windykację należności
• pomoc w negocjacjach

Stała obsługa prawna przedsiębiorców
Stała obsługa zapewnia firmom bieżącą pomoc prawną w ramach zakresu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. Istnieje możliwość elastycznego dopasowania usługi, tak aby wariant współpracy był dla Klienta optymalny. Umowa może obejmować określoną ilość godzin w miesiącu lub bez ograniczeń czasowych. Obejmuje zakres pomocy prawnej stosownie do warunków wynegocjowanych w umowie zawartej z Klientem. Stawka za obsługę prawną w ramach określonego umową limitu jest zawsze znacznie bardziej korzystna niż płatność na podstawie jednego z ogólnie przyjętych systemów rozliczeń. Ponadto, Kancelaria oferuje zniżki przy dokonywaniu czynności wykraczających poza zakres umowy o stałą obsługę.
Stała obsługa prawna pozwala na zapewnienie przedsiębiorcy bezpiecznego działania na rynku. W odróżnieniu od sporadycznych kontaktów, zapewnia ciągły nadzór prawny nad jego działalnością i pomoc w każdej sprawie wymagającej działania prawnika.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje:
• analizę sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem prawnym oraz (w ramach bieżących kontaktów) aktualizowanie tej wiedzy i bieżące doradztwo;
• szybką interwencję w sprawach wymagających niezwłocznego działania;
• stały kontakt telefoniczny z prawnikiem;
• niezależny audyt prawny prowadzonych przez firmę spraw (ocenę z punktu widzenia zagrożeń i korzyści w oderwaniu jednak od stosunków i zależności wewnątrz firmy);
• szkolenia dotyczące przepisów i zasad postępowania w sprawach związanych z działalnością Państwa przedsiębiorstwa;
• prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad ustanowionych przez korporacje adwokatów i radców prawnych (zawody zaufania publicznego);
• odpowiedzialność i wysokie kwalifikacje osób wydających opinie prawne i prowadzących sprawy;
• zachowanie tajemnicy adwokackiej chronione przepisami prawa;
• stały dostęp do aktualnych danych prawniczych i bazy tekstów prawnych, jasne zasady wynagrodzeń, uzależnione od ilości wykonanej pracy.

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego wymaga precyzyjnego zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Klienta, jak również umiejętności przewidywania skutków gospodarczych wynikających z zaproponowanych rozwiązań. Prowadząc od kilkunastu lat stałą obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność w wielu różnych gałęziach gospodarki posiadamy wiedzę teoretyczna i praktyczną o formach i sposobach jej prowadzenia, której poziom stale podnosimy.