Prawo łowieckie

Kancelaria, mając duże doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, od lat zajmuje się poradnictwem z zakresu prawa łowieckiego. Reprezentuje Koła Łowieckie w sprawach o dochodzenie od Kół odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, jak również reprezentuje strony przed Sądem Powszechnym w przypadku wykluczenia członka Koła Łowieckiego.

 

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej prowadzenia, a także nakładu pracy. Zapraszam do współpracy.

 

prawo łowieckie