Prawo karne

Gdy zostałeś zatrzymany

W sytuacjach zatrzymania lub aresztowania natychmiast podejmiemy czynności zmierzające do zapewnienia zatrzymanej osobie pomocy prawnej.

Pamiętaj - masz prawo do skontaktowania się telefonicznego z adwokatem.

 

Tel.: +48 25 632 44 66 lub +48 604 615 490

 

Kancelaria świadczy pomoc we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie dochodzenia, śledztwa, jak też przed sądami powszechnymi w zakresie:

  • reprezentowania podejrzanego w postępowaniu prowadzonym przez policję i prokuraturę (np. udział w przesłuchaniach)
  • obrony oskarżonych przed sądem I i II instancji
  • reprezentowania w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonywaniu kary
  • sporządzania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
  • wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego
  • sporządzania aktów oskarżenia w postępowaniu prywatnym

Zakres pomocy prawnej obejmuje wszelką pomoc w sprawach dotyczących wypadków drogowych i związanej z tym utraty prawa jazdy.

 

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej prowadzenia, a także nakładu pracy. Zapraszam do współpracy.

 

prawo karne